Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Kata

                  Slovo "kata" v japončine znamená "forma". Avšak pre vášnivých zástancov bojových umení to znamená omnoho viac. Karate kata je ako divadelná predstavenie foriem, navzájom prepojených obranných a útočných akcií. Každý pohyb je dômyselný, každý úder má svoju pointu a každá postupnosť je starostlivo premyslená.

             Karate kata nie je len cvičenie, je to priam umelecký prejav bojovníka. Skladá sa z presných pohybov, vykonávaných s dynamikou a rytmom. Význam a náročnosť kata sa líšia podľa úrovne cvičenca, no všetky majú jeden spoločný cieľ: dosiahnuť dokonalosť vo vyjadrení bojových techník.

                    V systéme Goju ryu, tradičného štýlu karate, je významným kritériom funkčnosť a zameranie každej kata. Existujú prípravné kata, kata otvorených rúk a majstrovské kata, každá s vlastným účelom a významom.

                  Prípravné kata, ako Gekisai dai ichi a Gekisai dai ni, sú určené hlavne pre začiatočníkov ktorý už ovládajú dobre ovládajú základné techniky, aby im poskytli predstavu o boji podľa štýlu Goju ryu. Heisu kata, ako Sanchin a Tensho, sú zamerané na precvičenie dychu a vnútornej energie ki.

                  Dávnejšie boli kata kategorizované skôr podľa obsahu než náročnosti. Starší majstri vyučovali len malý počet kata, z ktorých základná kata Sanchin mala špeciálne postavenie. Dnešné kata sú často hodnotené podľa náročnosti, ale princípy ich predvedenia zostávajú rovnaké.

                Každá kata začína rituálnym pozdravom a pokračuje sériou obranných a útočných akcií, ktoré musia byť vykonané s precíznou technikou. Ich sled je presne definovaný a každý pohyb musí byť vykonaný s plnou koordináciou a rovnováhou.

Kata nie je len cvičenie, je to spôsob života.

               Každý bojovník musí pri predvádzaní kata vyjadriť porozumenie obsahu a cieľa. Musí byť presvedčivý a vyvolať dojem reálneho boja. Je to kombinácia techniky, sily, mentálnej energie a odhodlania.

Kata nie je len súčasťou karate, je to jeho srdce a duša.ČO PONÚKAME?

  • zmysluplné využitie voľného času
  • cvičenie tradičných techník karate 
  • rozvoj fyzickej kondície
  • rozvoj duševnej kondície
  • získanie nových kamarátov

TRÉNUJEME:

v telocvični "ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ" zo zadu

29. augusta 08501, 085 01 Bardejov

PONDELOK                       16:30 - 18:00

STREDA  (pokročilý)        16:30 - 18:00

ŠTVRTOK                          16:30 - 18:00


MÔŽETE NÁS PODPORIŤ:

2%  z Vašej zaplatenej dani z príjmov

alebo aj tu:

Podpora