Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

KARATE Športový klub OLYMPIA Bardejov

AKTUÁLNE o NÁS nájdete aj na facebooku

                      Karate Športový Klub Oympia Bardejov bol založený ako občianske združenie v Bardejove, už pred viac ako dvadsiatimi rokmi, v skutočnosti tradícia trénovania japonského bojového umenia Karate - Goju - Ryu je v Bardejove možno aj o ďalších desať rokov staršia.   Náš športový klub OLYMPIA je hádam od jeho samotného vzniku členom  VÚKABU - Východoslovenskej únie karate a bojových umení ako aj SZK - Slovenského zväzu karate. 

                      Na našich tréningoch sa učíme karate techniky: kihon (technika v postoji) a kihon - ido (technika v chôdzi)  a to štýlu, či školy Goju-ryu.  Tieto  techniky  sa následne  učíme aplikovať tak v kumite ( športový zápas) či v sebeobrane, ako aj v kata (súborná zostava techník). Samozrejmosťou tréningu je nadobúdanie telesnej kondície ako aj  telovej flexibilnosti

              Po celoročnom usilovnom  trénovaní, naši členovia sú odmenený možnosťou sa zúčastniť na "skúškach technickej vyspelosti",  kde môžu predviesť pred skúšobným komisárom, ako aj trénerom čo sa naučili. Ak zvládnu všetko čo vyžaduje skúšobný poriadok, je im udelený vyšší technický stupeň a teda oprávnenie uviazať si nové obi. ( viac o technických stupňoch nájdete tu: Dobré vedieť ).

                      Nadobudnuté karate vedomosti a zručnosti okrem skúšok technickej vyspelosti môžeme predviesť aj na rôznych súťažiach a to tak organizovaných VÚKABU či inými športovými klubmi karate, tak aj celoslovenské súťaže pod záštitou SZK. O našich úspechoch svedčia aj Naše výsledky.

                   Samozrejme KARATE pre nás nie je iba šport , či bojové umenie, ale sa stalo sa životnou cestou.

 

                  

                   

ČO PONÚKAME?

  • zmysluplné využitie voľného času
  • cvičenie tradičných techník karate 
  • rozvoj fyzickej kondície
  • rozvoj duševnej kondície
  • získanie nových kamarátov

TRÉNUJEME:

v telocvični "ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ" zo zadu

29. augusta 08501, 085 01 Bardejov

PONDELOK                       16:30 - 18:00

STREDA  (pokročilý)        16:30 - 18:00

ŠTVRTOK                          16:30 - 18:00


MÔŽETE NÁS PODPORIŤ:

2%  z Vašej zaplatenej dani z príjmov

alebo aj tu:

Podpora