Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

3. kyu - Modré obi 

 

Kihon:

1. BP mawaši geri prednou nohou, bez prisunutia zadnej nohy v postoji

2. BP yoko geri prednou nohou, bez prisunutia zadnej nohy v postoji

3. BP uramawaši geri prednou nohou, bez prisunutia zadnej nohy v postoji

4. UHD furi uči

5. UHD kagi cuki

6. UHD kakuto uke, tenšo uke oboma rukami

7.  BP vykročiť prednou nohou do ZD s haito uči, vrátiť prednú nohu do BP

8. NAD kansetsu geri

 

Kihon ido:

1.  z BP suri aši s kizami cuki do BP suri aši do ZD   s gyaku cuki, prednú nohu pritiahnuť  do BP 

2.  z BP cugi aši s mae geri ( okuri mae geri)vykročiť do ZD  s gyaku cuki, prednú nohu pritiahnuť  do BP 

3.   z BP cugi aši s mawaši geri ( okuri mawaši geri) vykročiť kopajúcou nohou do ZD  s gyaku cuki, prednú nohu pritiahnuť  do BP 

4.  z BP suri aši gyaku cuki, cugi aši  s džodan  maawaši geri ( okuri mawaši geri) prednú nohu pritiahnuť  do BP 

5. z BP hineri (zadnou) ura mawaši ger čudan  vykročiť  kopajúcou nohou do ZAD s gyaku cuki 

6. z BP hineri (zadnou)  mawaši ger čudan  vykročiť  kopajúcou nohou do ZAD s gyaku cuki džodan

7. BP mawaši (kubi) geri džodan zadnou nohou ( hineri) dokončiť so suri aši do BP s yokomen uraken uči

8. BP postupovať ayumi aši  s aši barai zadnou nohou dokročiť podražajúcou nohou späť za druhú do ZAD následne výkrok prednou nohou s čudan gyaku cuky, vrátiť do BP

Kumite:

striedavo
1. Útočník:  z BP vykročiť prednou nohou  do ZD  s gyaku cuki  alebo kizami cuki čudan Obranca:  BP nagaši uke, blok dopadá na útočníkové predlaktie  z vonka, zároveň prednou nohou aši barai zvnútra na prednú nohu útočníka s gyaku cuki čudan  

2. Útočník:  z  BP mae geri  Obranca:   BP tai sabaki ( pohyb začína predná noha) so sukui uke gyaku rukou , zároveň oi ruka uchopí  útočníka za karate gi na prsiach  prikročiť s cugi aši, prednou nohou náznak aši baraj na útočníkovú opornú nohu. 

3. Útočník:  BP  mawaši geri zadnou nohou  (hineri)  Obranca:   BP čo uke, náznak  aši barai zadnou nohou

 

Kata:

Taikyoku mawaši uke 2, Sanchin, Tenšo,